Menurut Pakar - Pakar Dajjal Akan Muncul Tahun 2020 Benarkah?? Simak selengkapnyaDARI KITAB RIYADHUS SHALIHIN BAB 370. "BEBERAPA HADITS YANG TIDAK TERMASUK DALAM BAB TERTENTU NAMUN SANGAT PENTING UNTUK DIKETAHUI"

1805. Dari Annawwas bin Sam'an r.a, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda : "Kecuali Dajjal, itulah yang paling saya takutkan kalau menimpa atas dirimu semua. Jikalau ia keluar dan saya masih ada di kalangan engkau semua, maka sayalah penantangnya untuk melindungi engkau semua. Tetapi jikalau ia keluar dan saya sudah tidak ada di kalangan engkau semua, maka setiap manusia adalah sebagai penantang guna melindungi dirinya sendiri dan Allah adalah penggantiku dalam melindungi setiap orang Muslim.


Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah saya menyamakannya dengan Abul 'Uzza bin Qathan. Maka barangsiapa yang dapat bertemu dengannya, maka hendaklah membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat al-Kahfi.


Dajjal itu akan keluar di Khallah, suatu jalanan yang terletak antara Syam dan Irak, lalu membuat kerusakan di bagian sebelah kanannya dan juga membuat kerusakan di bagian sebelah kirinya. Maka itu hai hamba-hamba Allah, tetapkanlah keimananmu semua.


"Kita para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, berapa lama ia menetap di bumi?" Beliau s.a.w. menjawab: "Empat puluh hari, yang sehari -hari pertama- itu lamanya sama dengan setahun, yang sehari lagi -hari kedua- lamanya seperti sebulan, yang sehari sesudah itu -hari ketiga- seperti sejum'at -yakni seminggu, sedang hari-hari yang selain tiga hari itu adalah sebagaimana keadaan hari-hari pada masamu sekarang ini."


Kita bertanya lagi: "Ya Rasulullah, dalam sehari yang panjang waktunya sebagaimana setahun itu, apakah kita cukup mengerjakan seperti shalat sehari saja -yakni lima waktu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak cukup, maka itu perkirakanlah menurut kadar jaraknya masing-masing." (Riwayat muslim)

Analisa berdasarkan video "The Arrival" part 25 mengatakan :

Al Qur'an Surat Al Hajj ayat 47 : "Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Dan sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."


Sedangkan dalam Al-Qur’an surah 32 As sajdah ayat 5 yang berbunyi:
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu’’.
Mari bersama-sama kita menganalisa anjuran rasulullah "perkiraklanlah jaraknya masing-masing" dalam hadis tsb dan mensingkronkannya dengan ayat Al-Quran di atas.

Berdasarkan hadist diatas, secara gamblang dapat dikatakan bahwa jika Dajjal di bebaskan ke dunia ini, maka dia akan hidup di muka bumi selama 40 hari.
1 hari pertama Dajjal seperti 1 tahun maksudnya 1000 tahun (seperti ayat Al Quran di atas)
1 hari kedua dajjal seperti 1 bulan itu = 1000/12 = 83,33 tahun
1 hari ketiga dajjal yang seperti 1 minggu itu = 83,33/4 = 20 tahun
sedang hari-hari yang selain tiga hari itu adalah sebagaimana keadaan hari-hari pada masamu sekarang ini = 37 hari x 24 jam.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan ya dajjal memulai hari pertamanya atau memang masih belum keluar sama sekali???

Sejak Rasulullah di lahirkan ke dunia ini Dajjal telah di penjara di suatu tempat. Tidak seperti pada jaman nabi sebelum Rasulullah, Dajjal dipercaya sebagai Samiri pada masa Nabi Musa, as. Samiri ini lah yang memprovokasi dan mengajak umat Nabi Musa menjauh dari syariat tauhid, lalu membuat patung sapi dari emas sebagai sesembahannya. Sedangkan pada masa Nabi Isa as, dajjal memprovokasi umat sepeninggal nabi Isa as, sehingga akidah yang diajarkan berubah menjadi mengakui tiga tuhan yang diajarkaan dalam dogma trinitas.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Dajjal telah dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah mengacaukan akidah umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, Dajjal bercita-cita ingin menguasai seluruh dunia dengan menciptakan sebuah sistem Tatanan Dunia Baru (NEW WORLD ORDER). Namun sebelum rencana itu diwujudkan tepatnya pada saat kelahiran Rasulullah, Dajjal di belenggu di sebuah pulau, tempat dimana Ia pernah di selamatkan Allah Swt pada masa bayi dan dibesarkan serta dididik Malaikat Jibril. Namun Dajjal akan dilepaskan kembali setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Adapun tanda-tanda keluarnya Dajjal sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Thabary, keringnya mata air Zughar, dan banyak terjadi gempa bumi dashyat. Lihat kisah selengkapnya disini

Pada ummat terakhir ini Dajjal juga akan mengganggu keimanan umat islam dan hanya di beri waktu selama 40 hari. Namun 40 hari disini bukanlah seperti 40 hari biasa di muka bumi, 40 hari yang dimaksud disini adalah 1100an tahun. Dalam surah Al Fatihah yang dibaca minimal 5x sehari kita diajarkan agar selalu memohon kepada Allah Swt agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan seperti jalan orang yang dimurkai yaitu umat yahudi yang masih saja mengingkari ajaran nabi Musa as walaupun banyak diperlihatkan kebersaran dan keagungan Allah swt secara terang benderang melalui nabinya. Bukan pula jalan yang sesat seperti umat kristiani yang terjebak dalam dogma trinitas.

Banyak yang tidak menyadari bahwa Dajjal sudah seribu tahun lebih mengacaukan akidah umat islam dengan berbagai cara. Dalam artian disini Dajjal masih belum turun lansung kemuka bumi tetapi melalui pengikut-pengikutnya, pemujanya, dan segala kroni-kroninya seperti Illuminaty, Fremasom, Zionisme dll. Dari berbagai cacatan peristiwa bersejarah di muka bumi ini dapat dianalisa kapan hari pertama Dajjal berkuasa atas bumi ini.

Peristiwa terbesar setelah runtuhnya jaman keemasan islam adalah REVOLUSI INGGRIS, karena revolusi tersebut merupakn tonggak awal kemajuan dunia modern sekarang ini. Dengan teknologi persenjataan awal seperti senjata api, meriam dan bom bukanlah saingan yang sepadan buat kekuatan panah dan pedang tentara islam. Untuk lebih jelas lagi silakan pelajari revolusi inggris, apa pengaruh dan dampaknya terhadap perkembangan dunia.

Anggap saja revolusi inggris adalah awal atau hari pertamanya dajjal di bebaskan dari belenggunya. ini bukan berarti dajjal sudah menampakkan wujudnya dimuka bumi tapi hanya sekedar kuasa / kekuatannya yang telah dilimpahkannya kepada pemujanya.

Maka 1 hari dajjal yang seperti 1 tahun itu (1000 th waktu kita) berkuasa di INGGRIS sejak revolusi industri tahun 900 M (+1000) s/d tahun 1900 M. silakan saja di pelajari sejarah inggris dan penjajahannya dimuka bumi pada tahun tersebut. Negara apakah yang paling dominan menjajah di semua belahan dunia???? Apakan sebagian besar bekas jajahan Inggris (eropa) pada waktu itu adalah negara / kerajaan Islam ???? Mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia???? Apakah semua itu kebetulan???? Mohon direnungkan.....

Peristiwa terbesar pada awal tahun 1900 adalah PERANG DUNIA. Sejarah mencatat Amerika Serikat memproklamirkan terlibat dalam perang dunia I sejak tahun 1917. Katanya PD I ini pihak sekutu (Inggris cs) kalah perang luar biasa untuk pertama kalinya namun PD II dimenangkan oleh pihak sekutu. AS sangat diuntungkan dalam Perang Dunia ini karena medan perang bukanlah di negerinya sendiri sehingga boleh dikatakan AS tidak menganggung kerusakan infrastruktur dalam negeri sama sekali. Berbeda dengan sekutunya di Eropa yang menanggung keruskan parah dalam setiap negerinya walaupun menang tetap menjadi arang seperti kata pepatah. Setelah perang dunia usai AS menjadi negara adi daya dengan kekuatan ekonomi, politik dan militernya. Lihatlah mata uang Amerika Serikat begitu digdaya dengan mata uang lainnya. Seolah-olah Dolar Amerika adalah mata uang dunia hingga pada saat ini. Apakah semua ini juga kebetulan???? Atau memang ada campur tangan "kuasa Dajjal" di belakangnya. Yang jelas Inggris dan Amerika Serikat berasal dari nenek moyang yang sama. Apakah memang sudah di takdirkan "(suatu pertanda)" dimanapun "kuasa Dajjal" diturunkan maka negara / bangsa tersebut akan menjadi penguasa dunia??? Anggap saja demikian maka ini berarti Dajjal menjalani hari keduanya yang seperti sebulan (83 tahun). Kesimpulan sementara Dajjal berkuasa di Amerika Serikat sejak tahun 1917 M (+83) s/d tahun 2000 M.

Peristiwa paling bersejarah setelah tahun 2000 adalah peristiwa 11 September yang katanya WTC dan Pentagon dengan peralatan militer tercanggih di dunia begitu mudah di tabrak pesawat teroris. Padahal peristiwa tersebut menurut analisa yang dapat dipercaya ternyata sengaja dilakukan sebagai wujud pesta berakhirnya hari kedua Dajjal. Yang jelas banyak terdapat keanehan pada peristiwa tersebut. Lihat saja salah satu rahasia besarnya disini.

Pihak yang paling dirugikan atas kejadian tersebut bukanlah Amerika Serikat. Selanjutnya Islam menjadi pihak yang dikambinghitamkan dalam peristiwa tersebut. Terorisme menjadi legalitas untuk mencaplok dunia arab (timur tengah) dan islam, sehingga dunia seolah-olah tak mampu berbuat apa-apa. Jangan salahkan siapa-siapa sebab itu adalah takdir yang di isyaratkan Allah. Sebab tak ada satupun ummat / bangsa yang mampu melawan "kuasa Dajjal" hingga masa yang di tentukan. Setelah peristiwa 11 September dominasi Amerika pada dunia sedikit menurun, boleh percaya atau tidak pada tahun 2014 nanti Amerika Serikat akan mengalami krisis parah dan perang saudara. Puncaknya diperkirakan pada tahun 2018 tidak akan ada lagi yang namanya negara Amerika Serikat dari peta dunia. Mari sama-sama kita menantikannya.
Sekarang "kuasa Dajjal" menjalani hari ketiganya yang seperti seminggu itu di ISRAEL. Jadi sejak tahun 2000 (+20) s/d 2020an Israel akan menjadi penguasa dunia yang baru, menggantikan Amerika Serikat. Buktikan saja sendiri perkembangan dunia hingga sekarang ini, negara-negara tetangga Israel semuanya di buat kacau bukan???? lihatlah apa yang terjadi pada negara Mesir, Palestina, Suriah, Irak, Yaman dsb. Hal ini terjadi agar Israel tidak di kacau dengan membuat kekacauan di sekitarnya. Sedangkan Israel sendiri sibuk mematangkan ambisinya untuk menguasai dunia dengan menanti kehadiran pemimpin agungnya yaitu DAJJAL.

Sobat harap bersabar dahulu sebab 3 hari pertama Dajjal bukanlah serangan yang menghancurkan Islam secara keseluruhan. Disini Dajjal yang sesungguhnya juga belum menampakkan dirinya. Hanya "antek-antek Dajjal" saja yang selalu membuat kerusakan di muka bumi dan menyebar fitnah dimana-mana. Bagi saya cobaan jaman fitnah Dajjal sekarang ini saja sudah sangat berat apalagi kalau Dajjal yang sesungguhnya sudah muncul. Yaa Rabb selamatkanlah kami dari fitnah Dajjal...........


Menurut hadis rasulullah yang paling sulit bagi orang-orang yang beriman adalah setelah 3 hari pertama Dajjal ini yakni 37 hari setelahnya. Selama 37 hari inilah Dajjal muncul ke muka bumi dan merajai dunia. Kira-kira apa yang akan terjadi selama 37 hari ini ya ....??????????

Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis nya sbb:
"Dajjal itu datang kepada sesuatu kaum, lalu ia mengajak mereka, kemudian mereka itu beriman padanya dan mengikuti apa yang dikehendaki olehnya. Ia menyuruh langit supaya menurunkan hujan, lalu turunlah hujan, ia menyuruh bumi supaya menumbuhkan tanaman, lalu tumbuhlah tanamannya. Selanjutnya kembalilah ternak-ternak mereka tergembala di situ dalam keadaan bergumbul -atau berpunuk- sepanjang -atau sebesar- yang pernah ada, juga mempunyai tetek sekenyang yang pernah ada -yakni penuh air susu- dan terpanjang pantatnya -sebab semuanya kenyang. Seterusnya datanglah Dajjal itu pada sesuatu kaum, lalu mereka ini diajaknya mengikuti kehendaknya, tetapi mereka menolak, kemudian kembalilah Dajjal itu meninggalkan mereka. Kaum yang menolak ini -karena ketetapan keimanannya- pada keesokan harinya telah menjadi kering daerahnya -seolah-olah telah lama tidak kehujanan dan kosong sama sekali dari rumput dan tanaman lain-lain, juga tidak lagi mereka memiliki harta benda sedikitpun. Dajjal itu lalu berjalan melalui puing-puing -bekas istana yang rusak-rusak-, kemudian ia berkata: "Keluarkanlah harta-harta simpananmu," tiba-tiba harta-harta di situ dapat diambil dan mengikuti perjalanan Dajjal itu sebagaimana lebah-lebah mengikuti rajanya. Setelah itu Dajjal memanggil seorang pemuda yang penuh jiwa kepemudaannya -menurut riwayat yang dimaksudkan ialah Al-Hidhr-, lalu ia memukul pemuda ini dengan pedang, sehingga terpotonglah tubuhnya menjadi dua bagian dengan kecepatan bagaikan lemparan anak panah pada sasarannya. Tetapi Dajjal lalu memanggil pemuda yang sudah mati itu, lalu ia hidup kembali dan menghadapnya, sedang wajahnya berseri-seri sambil tertawa"

Dan diriwayatkan pula pengikut Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kesusahan. Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:” Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahai Rasulullah? “Nabi menjawab: ” Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan.” (H.R Ibnu Majah)Sanggupkah kita melewati masa-masa paling sulit tersebut???? mari kita persiapkan waktu yang tidak banya ini untuk lebih memperdalam agama dan iman dalam hati sanubari. Yang jelas 95% tanda-tanda hari kiamat sudah muncul semuanya. lihat saja tanda-tandanya berikut :

1) Penaklukan Baitulmuqaddis. Dari Auf b. Malik r.a. katanya, Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, yaitu penaklukan Baitulmuqaddis (Yarussalem)." - Sahih Bukhari

2) Zina merajalela. "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keledai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." – Sahih Muslim

3) Merajalelanya alat musik. "Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, kerusuhan & perubahan muka (operasi wajah kale ye??) ." Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah merajalelanya bunyi- bunyian (musik) & penyanyi-penyanyi wanita" -Ibnu Majah

4) Menghias masjid & membanggakannya. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegahan dalam mendirikan masjid" - Riwayat Nasai.

5) Munculnya kekejian, memutuskan kerabat & hubungan dengan tetangga tidak baik. "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan & perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim & sikap yang buruk pada tetangga." – Riwayat Ahmad dan Hakim.

6) Ramai orang soleh meninggal dunia. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah
mengambil orang2 yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina & buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran" - Riwayat Ahmad

7) Orang yang hina mendapat kedudukan terhormat. "Di antara tanda semakin dekatnya
kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka' (orang yang bodoh & hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" – Riwayat Thabrani

8) Mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. "Sesungguhnya di antara
tanda2 telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." - Riwayat Ahmad

9) Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanj*ng. Diriwayatkan dari Abu
Hurairah r.a. "Di antara tanda-tanda telah dekat hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita & apabila mereka memakainya, keadaannya seperti telanj*ng".

10) Bulan sabit kelihatan besar. "Di antara tanda2 telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit." - Riwayat Thabrani

11) Banyak saksi palsu & menyimpan kesaksian yang benar. "Sesungguhnya sebelum datang nya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu & disembunyikan kesaksian yang benar." – Riwayat Ahmad

12) Negara Arab menjadi padang rumput & sungai. "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput & sungai-sungai" - Sahih Muslim

Sudah sepantasnya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin sisa waktu yang tidak banyak ini sebelum terlambat. Semoga saja prediksi ini salah,,,,,, sungguh berat rasanya hidup dijaman fitnah ini apalagi kalau berhadapan lansung dengan Al Masihid Dajjal.... yaa Rabb selamatkanlah kami dari fitnah DAJJAL

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Menurut Pakar - Pakar Dajjal Akan Muncul Tahun 2020 Benarkah?? Simak selengkapnya"

Posting Komentar